Friday, May 18, 2012

Pagbawi

Ang aking pagkatao ay kay tagal ring nawala
Pagkat nilamon ng banyagang wika ang aking dila
Mga huwad na damdamin at hilaw na salita
Ang siyang tumalima sa aking diwa

Subali't ngayon ay aking ng binabawi
Ang adhika at ritmo nitong aking lahi
Tama na ang pakikibagay at pagkukunwari
Wagas na damdamin ay akin ng isisipi

No comments:

Post a Comment