Monday, May 27, 2013

LunaKulay dilaw
Abot langit ang tingin
Iihip ang hangin
Saka ako’y mapupuwing
Lalabas ang luha
Hindi sinasadya

Kay lawak
Kay ganda
Hindi na mapipikit
At saka tatangis
Ngayon ko lang
Nasilayan ng ganyan
Waring may sinasabi
Siya ba o ang tibok mo?
Ayoko ng ganito.

Ang itim na tahimik
Kay lungkot tulad ng dati
Walang katabi
Wala ang mga bituin
Pumapaimbabaw,malungkot pa rin

Friday, May 10, 2013

Goodbye Philippines

"Answer with what you see, not with what you hear." 

Yan ang tip samin ng instructor nung isang araw na umattend ako ng klase sa Niners, isang review center para sa exam sa IELTS o International English Language Testing Sytem. Ito ang exam na kinukuha ng mga taong gusto mangibang bansa. Karamihang ng mga immigration agencies ay pagpasa sa IELTS exam ang unang requirement para masimulan ang pagproseso sa pagganda ng buhay mo.

Sa loob ng klaseng iyon ay kasama ko ang may humigit kumulang sa 100 taong nagnanais na iwan na ang Pilipinas at iwaksi ang kanilang pagkaPilipino. Mga taong iiwan ang kanilang inang bayan para pagsilbihan at ialay ang kanilang dunong at propesyon sa isang banyagang bansa. Masisisi ko ba sila?