Saturday, December 31, 2011

1st: Be a Rockstar


So according to the Mayans everything will perish on my 26th birthday. Well, maybe they just ran out of space in their calendar but the truth is the days of my existence is running out and I might be dead tomorrow so with that in mind, I intend to spend 2012 like its really the end of the world. And also, I might get married in 2013 so I need to do what I gotta do before that. =)

 
So here is the first one for my bucket list, I want to be a rockstar so I bought a guitar as a starter. I will be uploading a video of my first learned song soon. =)

Tuesday, December 27, 2011

Hey Day Dreamer

Age 6 - I thought by the age 25, I'd be a supermodel, beauty queen, and famous actress.

Age 8 - I thought by the age 25, I'd be an astronaut, discovered a new galaxy or found a new planet for humans.

Age 12 - I thought by the age 25, I would be a billionaire, have my own island, traveled the world.

Age 15 - I thought by the age 25, I would have bought my parents a big new house at a famous vacation spot and a kick ass car and provide for all their needs.

Age 18 - I thought by the age 25, I am already in another country (New Zealand) earning more than most of my friends.

Age 21 - I thought by the age 25, I would have my own car and a stable job and a clear career path

Age 25 - Time to stop dreaming about the future and to start make things happen in the present

Funny how dreams deteriorate as we grow older and be exposed to the mediocre world. With our parents and the society telling us to conform, our idealism together with our capabilities shrink little by little each day.
I have dedicated the past 25 years of my life to other people, doing what they want me to do. Today, I will start living each remaining day of it for myself and my bucket list.

Monday, December 26, 2011

Bente Singko


Limang araw pagkatapos madagdagan ng isa na namang taon ang aking edad ay naisip kong dapat pala ay naghanda ako ng kung ano mang espesyal nung araw na yun. Una, para may maipost ako sa facebook at ikalawa, para sikat ako sa mga friends ko. Siguro isa pa, dahil sa opisyal na akong "tumatanda". Ageing, ibig sabihin kumukulubot ang balat, napapanot, at humihina ang mga internal organs. Nagsisimula daw kasi iyon sa edad na 25 ayon sa commercial ng Ponds.

Tapos bigla akong napaisip.

Ay pota, tumatanda na ako, baka bukas mamatay na ako. Masasabi ko bang masaya ang buhay ko? Nagawa ko na ba yung mga bagay na gusto kong gawin? Yung mga bagay na pinapangarap ko, yung mga bagay na magpapasaya sakin? 
Hindi. Hindi pa lahat. Actually wala pa nga sa kalahati kaya eto.

Ang pangatlong blog na sisimulan ko para sa "paghahanap ng kasiyahan". Katulad ng pagenter ng password, sana sa ikatlong subok na ito ay tumama na ako. Kasi baka malockout na ako mula sa kasiyahan ng buhay pag hindi pa din. Naway matagpuan ko na ang tunay kong ligaya. Tara, sama ka.