Monday, May 27, 2013

LunaKulay dilaw
Abot langit ang tingin
Iihip ang hangin
Saka ako’y mapupuwing
Lalabas ang luha
Hindi sinasadya

Kay lawak
Kay ganda
Hindi na mapipikit
At saka tatangis
Ngayon ko lang
Nasilayan ng ganyan
Waring may sinasabi
Siya ba o ang tibok mo?
Ayoko ng ganito.

Ang itim na tahimik
Kay lungkot tulad ng dati
Walang katabi
Wala ang mga bituin
Pumapaimbabaw,malungkot pa rin

No comments:

Post a Comment